نوآوری، رشد اقتصادی، و نرخ پایین بیکاری، عده ای می گویند این عواملي لهستان را از یک اقتصاد نوظهور به سمت یک اقتصاد توسعه یافته می راند. از سرمایه گذاری خارجی گرفته تا رونق استارت آپها و کار در حوزه فناوریهای اطلاعاتی، اقتصاد لهستان رو به جلو حرکت می کند.

خارجی ها برای سرمایه گذاری در لهستان دلایل محکم دارند
اعتصابهای کارگری در بندر گدانسک در شمال لهستان هسته اصلی مقاومت عمومی در برابر حکومت کمونیستی لهستان بود. شرکت «سانریف» را که شرکت قایق سازی ۳۵ سال پیش یک بازرگان فرانسوی در گدانسک به راه انداخت. این شرکت تنها یک نمونه از سرمایه گذاری خارجی در لهستان است. نیکولا لپ پسر او در حال حاضر یکی از بنیانگذاران کمپانی کشتی سازی «سانریف» است.

همچنین بخوانید مقاله مرتبط با بهترین فرصت تحصیل در لهستان

او درباره اینکه چه چیزی در اینجا توجه پدرش را به خود جلب کرد، می گوید: «گدانسک از نظر کشتی سازی یک مکان تاریخی به حساب می آید. افراد زیادی اینجا هستند که در زمینه ساخت انواع کشتی مهارت دارند، در ساخت کشتی فولادی، کشتی چوبی یا کشتی ساخته شده با کامپوزیت. کسانی اینجا کار می کنند که بخوبی با فناوری و مهارتهای کشتی سازی آشنایی دارند، مهندسانی اینجا هستند که در زمینه موتور کشتی از دانش کافی برخوردارند. در نتیحه به نظرم اینجا برای کشتی سازی محل مناسبی است.»

او در ادامه می گوید: «وقتی پدرم به اینجا آمد هنوز رژیم کمونیستی در لهستان تغییر نکرده بود و عده زیادی به او می گفتند: در لهستان چه کار می کنی؟ اما در نهایت به نظرم انتخابش درست بود چون می دانست این کشور پیشرفت می کند و بدرستی این مسئله را پیش بینی کرده بود.»